Black
Khaki
Silver
White

Anthurium – King of hearts

79.00
Black
Blue
Gray

Bromeliad Vriesea

88.00
Blue
Khaki
Silver

Cuddly Cactus

98.00
Black
Tumbleweed
White

Dracaena Compacta

74.00
Black
Khaki
Silver
White

Golden Petra

79.00
Black
Chinese
Khaki
White

N’joy Pothos

79.00
Black
Tumbleweed
White

Peperomia Obtusifolia

66.00
Black
Blue
Khaki
White

Philodendron Brasil

79.00
Black
Khaki
Silver
White

Pilea Peperomioides

84.00